Analytics

Inom affärsområdet Analytics jobbar vi främst med att tillgodose våra kunders tilltagande behov inom Business Intelligence, Data warehousing & Information Management, på ett såväl tekniskt som organisatoriskt plan. Vi kännetecknas av vår gedigna kunskap inom flertalet branscher och SAP-produkter, vår pragmatiska approach och vår professionella leverans.

Rörande BI, tillhandahåller vi avancerade tjänster kopplade till marknadsledande SAP-funktionalitet för analys och rapportering, dashboards, data exploration och mobilitet. Vi rekommenderar och implementerar ett lättanvänt, prestanda-effektivt och enhetligt beslutsstöd, oavsett tekniska förutsättningar i IT-miljö och komplexitet i de underliggande databasstrukturerna, i enlighet med våra kunders behov. Rörande DW så erbjuder vi Sveriges tyngsta kompetens inom SAP BW (Business Warehouse), som syftar till effektiv hantering av dataextraktion, datatransformation och datalagring i strukturer optimerade för rapportering och analys. Vi arbetar även med nyare och revolutionerande produkter så som SAP HANA (datalagring och applikationslogik i minnet) och Sybase IQ (kolumnbaserad datalagring). Rörande IM så jobbar vi främst med begrepp/koncept och SAP-teknik rörande dataintegration, datakvalitet och masterdata.

Gemensamt för våra produkter och tjänster är att de är marknadsledande och applicerbara oavsett befintlig IT-infrastruktur samt lämpar sig mer än väl för integration med produkter från andra leverantörer än SAP.