Partners


SAP
Colada är i dag Service, channel-, och hosting partner till SAP. Colada har enligt SAP en så hög kompetens och lång erfarenhet att de anser att SAPs kunder med förtroende kan vända sig till Colada för att få hjälp med implementation och drift av deras SAP system.

SAPSA
Colada är engagerade i användarföreningen för de som använder SAP, SAPSA. Vi sitter med i styrelsen, driver fokusgrupper och håller seminarier om affärssystem.

MeOne
MeOne är ett företag som består av ett flertal SAP-konsultbolag som underlättar för kunderna att hitta rätt kompetens vid rätt tidpunkt.

GLOOOBAL
GLOOOBAL grundades 2011 och fokuserar 100% på SAP HANA. GLOOOBALs affärsidé är att hjälpa företag att omvandla SAP HANAs banbrytande teknik till affärsvärde. GLOOOBAL och Colada samarbetar för att skapa värden med SAP HANA för kunderna i Norden.

Neptune Software
Med Neptune Software kan företag på ett kostnadseffektivt och säkert sätt göra sina SAP processer mer lättillgängliga och användarvänliga med intuitiva användargränssnitt för telefoner, surfplattor eller datorer. Vi på iStone Colada använder SAP själva och har genom Neptune Software gjort det möjligt för våra medarbetare att rapportera tid och reseomkostnader via telefonen.