Process And Applications

Dagens affärsklimat utgörs av en knivskarp konkurrens. Marknaden är i konstant förändring och det gäller att snabbt kunna ställa om sin verksamhet och sina processer. För att skapa lösningar som motsvarar verksamhetens högt ställda krav gäller det att man har kunskap om verksamheten och att man vet hur man kan omvandla kraven till ett flexibelt och stabilt systemstöd som ger önskad konkurrenskraft.

Coladas processkonsulter har ofta haft ett linjeansvar för verksamheten i företag där de använt SAP som affärssystem. Det gör att de kan sitt verksamhetsområde på djupet samtidigt som de kan SAP. Verksamhetserfarenheten tillsammans kunskapen runt affärssystemslösningar inom SAP gör att de kan skapa lösningar som svarar på alla de krav en verksamhet idag ställer. Exempel på uppdrag som vi idag arbetar med är bl.a. rådgivning, förvaltning och utveckling. Vi tar även helhetsansvar för projekt vid till exempel nyimplementering.