Solutions

Inom AO Solutions har vi samlat våra erbjudanden kring lösningar och produkter relaterade till SAP, antingen kopplade till SAPs egna mjukvarufamilj, eller relaterade till särskilt utvalda tredjepartsmjukvaror.

Colada har en stor samlad expertis kring hur man på bästa sätt skapar stöd för sina affärsprocesser med hjälp av SAP-produkter. Det gör att vi bl.a. kan hjälpa företag att införa ett helt integrerat och bransch-anpassat ERP-system för centrala och komplexa flöden. Vi har också utvecklat täta samarbeten med bland andra Neptune Software och WMD. Genom dessa partnerskap så kan vi erbjuda smarta och kostnadseffektiva lösningar inom mobilitet och elektronisk fakturahantering. Både Neptunes och WMDs lösningar är givetvis certifierade av SAP.

Vi kan också med stolthet säga att vi fått pris för bästa SAP ERP-implementation i Norden 2012. Och ja, vi kör självklart SAP själva!